SEKOLAH ALAM

SEKOLAH ALAM

Sekolah Alam diterapkan dengan terapi yang bertujuan memahamkan tugas untuk memakmurkan alam dan memastikan kelestariannya terpelihara untuk warisan generasi di masa depan.

Pengenalan

Sekolah Alam adalah satu produk baru karya Benevelont Malaysia. Ia bukanlah sekolah yang memiliki premis fizikal, tetapi secara spiritual berasaskan peribahasa ‘alam takambang jadikan guru’. Sekolah Alam memberi tumpuan ke arah melahirkan produk pendidikan yang memenuhi fungsi sebagai ‘al-Insan al-Kamil’ atau ‘universal man’. Dalam tradisi watan, konsep manusia yang ideal dikonsepsikan dengan istilah ‘insan budiman’. Selaras hasrat jauh Benevolent Malaysia untuk membangunkan masyarakat yang pemurah. Ia bermula daripada pendidikan holistik yang menekankan keseluruhan aspek, mental, spiritual, emosi dan jasmani seperti yang ditawarkan dalam Sekolah Alam. Para pelajar akan diterapkan dengan terapi yang bertujuan memahamkan tugas mereka untuk memakmurkan alam dan memastikan kelestariannya terpelihara untuk warisan generasi di masa depan.

Pakej Sekolah Alam

pakej 1

SEKOLAH ALAM KEBUN PUISI
(3 Hari 2 Malam)

Pakej 2

SEKOLAH ALAM SERI MENANTI
(3 Hari 2 Malam)

Pakej 3

SEKOLAH ALAM DANAU MANINJAU
(5 Hari 4 Malam)

OBJEKTIF

i) Mengartikulasi fungsi sebenar manusia sebagai khalifah atau pemimpin terhadap alam ini melalui retret dengan modul-modul berasaskan alam.

ii) Membuka dimensi bahawa alam sebagai universiti yang berdaya mencetak manusia-manusia budiman.

iii) Menghargai alam semulajadi sebagai teknologi paling lestari untuk manusia mendiaminya selaras hasrat SDG 17.

HUBUNGI

DAFTAR SEKARANG!