Warisan Budaya ASEAN 2023

Warisan Budaya ASEAN telah dicadangkan untuk Modul Antarabangsa program MFLS Tahap 3 2023 sebagai satu cara untuk mendedahkan peserta untuk beroperasi di pentas antarabangsa dan melengkapkan mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan yang akan membolehkan mereka memimpin pembangunan belia antarabangsa secara berkesan dan holistik agenda.

Institut Kecemerlangan dan Pembangunan Kepimpinan (i-Lead), Kementerian Belia dan Sukan dengan rakan sinerginya; Benevolent Malaysia melihat kepentingan ASEAN sebagai fokus utama modul ini sebagai strategi untuk memastikan kesediaan belia Malaysia dalam menyokong dan memimpin komuniti ASEAN sekali gus meningkatkan dan menambah baik rangkaian belia di rantau ini melalui program yang dirancang.

Objektif ACH 2023

  • Untuk membangunkan semangat kerjasama serantau di kalangan Belia ASEAN dan mendedahkan mereka kepada komunikasi Antarabangsa.
  • Meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran terhadap hal ehwal antarabangsa ASEAN di kalangan belia.
  • Sebagai medium untuk mempromosikan kepelbagaian yang wujud dalam ASEAN.

Tujuan Utama ACH 2023

  • Rangkaian Perisikan
  • Diplomasi Budaya
  • Kepimpinan Bukti Belia
  • Pembangunan Kemahiran dan Pengetahuan

Album Warisan Budaya ASEAN 2023