Visi, Misi & Nilai Kami

Visi

“Rekayasa Warga Berkebajikan Pintar

Misi

  • Menjadi wadah pengumpulan dana’untuk masyarakat daripada pelbagai kelas sosial menyalurkan sumbangan untuk dikembali kepada projek pembangunan komuniti
  • Inkubator pembangunan belia dan komuniti bebas melalui kapsul program kompetitif
  • Menjadi titik tumpuan (focal point) kepada rangkaian antarabangsa yang boleh membantu usahawan, produk dan komuniti tempatan bersaing di pentas global dan produk dari negara luar yang menambah nilai kepada pasaran tempatan.

 

Nilai Kami