Tentang Kami

Hasrat untuk mewujudkan masyarakat mandiri yang dapat melepaskan diri daripada gejala sindrom kebergantungan (dependency syndrome) kepada institusi pertama (kerajaan) menuju masyarakat inter-dependency yang bersimbiosis antara pelbagai kelas dengan hubungan saling melengkapi

Kami adalah sebuah komuniti keusahawan sosial yang bermatlamat ke arah ‘rekayasa warga berkebajikan pintar’ (Towards charitable Society). Apa yang kami percaya dengan penguasaan modal di pasaran daripada kalangan mereka yang tidak diikat oleh gejala penjangkapendekan (shorttermism) yang bermatlamatkan keuntungan semata-mata, kita dapat merealisasikan visi pemberdayaan masyarakat melalui pengagihan kekayaan (distributive wealth).

Ahli Pengurusan

Ahli Pengurusan

Barisan Penasihat & Felo Komuniti

Barisan Penasihat & Felo Komuniti

Kata Aluan

Kata Aluan

Visi, Misi & Nilai

Visi, Misi & Nilai

Bidang Tujahan

Bidang Tujahan